Born February 27, 1973. Wuchang City, China. Actress. Singer.

Li Bing Bing | Famous Faces | Ben-Amun Jewelry